29 aug. 2010

Wie zijn we nou eigenlijk?


Wij zijn Tijs en Kelly van den Brink. We werken sinds 2006 samen, als zendelingen, via Jeugd met een Opdracht (JMEO) in Belo Horizonte, Brazilië. JMEO is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie die in 171 landen werkzaam is. We werken voor Jeugd met een Opdracht in wijkcentrum Luzeiro (Lichthuis) in een grote favela (sloppenwijk).

Wereldwijd wonen miljoenen mensen in sloppenwijken. Ook in Brazilië is dit de trieste realiteit, zeker in de grote steden. Belo Horizonte is een van de miljoenensteden in Brazilië. We werken en wonen daar in de grootste sloppenwijk Cafezal, waar ongeveer 150.000 mensen wonen.
Net als in andere sloppenwijken wonen de mensen hier in een harde werkelijkheid. De favelas in Brazilië worden gekenmerkt door veel geweld, verslaving, gebroken gezinnen, slecht onderwijs, precaire woonsituaties, ziekte en werkeloosheid.


Vandaar dat, sinds 1992, Huize Luzeiro de deuren opent om in een schijnbaar hopeloze situatie hoop te brengen en te werken aan de ontwikkeling van de sloppenwijk die ons aan alle kanten omringt. Door de verschillende activiteitenprogramma’s die we hier hebben, worden kinderen, families en, door hen, de wijk bereikt met Gods liefde. We werken daarbij samen met de kerken, scholen en medische posten.

Verder leiden wij de cursus Foundations in Community Development (Fundamenten in Ontwikkelingswerk), een cursus van drie maanden die eens per jaar draait en christenen voorbereidt om ontwikkelingswerk te doen in arme gebieden en wijken, met het praktische voorbeeld van ons werk hier op Luzeiro.

Het is ons doel om, op een praktische manier, de mensen in de Braziliaanse sloppenwijken Gods liefde te laten zien. Zo willen we verandering brengen in alle gebieden van hun leven: geestelijk, sociaal, intellectueel, emotioneel en fysiek.