Waar we wonen en werken

Brazilie

Brazilië, officieel de Federale Republiek Brazilië (Portugees: República Federativa do Brasil), is een land in Zuid-Amerika grenzend aan Frans-Guyana, Suriname, Guyana, Venezuela, Colombia, Peru, Bolivia, Paraguay, Argentinië, Uruguay en de Atlantische Oceaan. Brazilië is met zijn 8,5 miljoen vierkante kilometer het grootste land van Zuid-Amerika (het beslaat bijna de helft van dit continent) en het op vier na grootste ter wereld (alleen Rusland, Canada, de Verenigde Staten en China zijn groter). Het land grenst in het noorden en oosten aan de Atlantische Oceaan. De kustlijn is ongeveer 8000 kilometer lang.


Brazilië heeft de grootste bevolking in Zuid-Amerika en is het vijfde land in de wereld qua inwoneraantal, het inwoneraantal bedroeg in 2007 190.010.647.
De mensen zijn divers in oorsprong: het is een mengelmoes van Afrikanen, Europeanen en indianen. Hoewel elementen van de Afrikaanse en Indiaanse culturen voortleven in de Braziliaanse cultuur, heeft Brazilië overwegend een westerse cultuur.

Klimaat

Belangrijk voor het klimaat van Brazilië zijn het subtropisch hoge drukgebied boven de Grote Oceaan en het hogedrukgebied boven de Atlantische Oceaan. Tussen deze twee maxima ligt een equatoriaal minimum dat een groot gedeelte van het jaar boven Brazilië blijft liggen. Op het uiterste zuiden na ligt Brazilië geheel binnen de keerkringen, zodat het klimaat over het algemeen een duidelijk tropisch karakter heeft.

Over het algemeen kan men zeggen dat de Braziliaanse winter duurt van juni tot augustus. De temperaturen blijven dan, behalve in het zuiden, vrij hoog. Het zomerseizoen duurt van december tot februari.

Taal

Het Portugees is de officiële taal. Voorheen werden er onder grote delen van de bevolking inheemse (Amerindische, Indiaanse) talen gesproken; thans hebben deze zich ver in het binnenland teruggetrokken.

Godsdienst

Het katholicisme in de Portugese kolonie Brazilië was ander dan in de Spaanse gebieden. De Spanjaarden waren zeer streng in de leer en de indianen, slaven en andere immigranten hadden in feite geen keus: ze moesten wel katholiek worden. De Portugezen waren wat minder vast in de leer en er was ook ruimschoots plaats voor elementen uit de Afrikaanse godsdiensten. 

In Brazilië kent men nu volledige godsdienstvrijheid nadat in 1946 kerk en staat werden gescheiden. Eerder gebeurde dat al in 1890, maar in 1934 werd de eenheid hersteld. Ongeveer 89 % van de bevolking is christelijk (74% katholiek en 15 % protestants). Daarnaast is een groot gedeelte van de bevolking in het noordoosten een aanhanger van candomblé, een religie die door de slaven vanuit Afrika is meegenomen.  Deze vermenging van katholieke en Afrikaanse invloeden (sincretismo) stamt al uit de tijd van de slavernij. Onder de dekmantel van het katholicisme bleven de slaven hun eigen goden (orixás) vereren en hun eigen religieuze rituelen uitvoeren. De orixás werden bijvoorbeeld gewoon omgedoopt tot katholieke heiligen en de Portugezen vonden dat allang best.
 
Ook het aantal spiritisten is bijzonder groot en voor velen zijn de grenzen tussen het katholicisme en allerlei vormen van volksgodsdiensten uiterst vaag. Daarnaast is het "wetenschappelijk spiritisme", dat teruggaat op de Fransman Allan Kardec (= H.L. Denisard Rivail, 1803-1869) zeer verbreid, vooral in de steden. Sommige oosterse religieuze invloeden zijn bij deze beweging herkenbaar.
 
Problemen
 
Brazilië is een westers land en het maakt de laatste decennia een snelle economische en sociale ontwikkeling door. Brazilië is zeker geen 'arm land'. Het komt niet voor op de lijst met de vijftig "minst ontwikkelde landen" samengesteld door de Verenigde Naties.

Problemen in Brazilië zijn onder andere:

- armoede en de ongelijke verdeling van de welvaart
- sloppenwijken; in Brazilië "favelas" genaamd
- kinderen in prostitutie.
- criminaliteit en hoog vuurwapenbezit

Belo Horizonte

Belo Horizonte (mooie horizon) is een stad en gemeente en met zijn ca 2,5 miljoen inwoners de op drie na grootste stad van Brazilië. Inclusief voorsteden telt de stad ca. 4,5 miljoen inwoners (en is inclusief de voorsteden de op twee na grootste stad van het land). Het is de hoofdstad van de staat Minas Gerais en vormt een driehoek met de twee grootste Braziliaanse steden, São Paulo en Rio de Janeiro.

De stad ligt op ca. 850 m. hoogte en heeft daardoor een vrij aangenaam klimaat. De oppervlakte van de hele metropool is ca. 335 km².

Belo Horizonte is de eerste Braziliaanse stad die als het ware op de tekentafel is ontstaan. In de stad zie je veel hoge gebouwen, brede straten en lanen en zorgvuldig ontworpen voorsteden. De plattegrond is geïnspireerd op die van Washington, met rechte straten in dambordpatroon.


Belo Horizonte was bedoeld een paradijselijke stad te worden, maar de hoge graad van urbanisatie in Brazilië heeft echte grotestadsproblemen met zich meegebracht. Belo Horizonte telt intussen, naast enkele wijken voor de rijken en middenstanders, zo'n 300 favelas (sloppenwijken) en achterstandsbuurten. Nog altijd breiden de favelas zich uit, vooral aan de rand van de stad tegen de heuvels aan. Ten gevolge van de hoge werkloosheid, de armoede, het drugs- en drankmisbruik en het feit dat kinderen maar halve dagen naar (de gratis openbare) school gaan, zwerven duizenden kinderen permanent (zo'n 500) of dagelijks op straat. Velen worden het slachtoffer van bende-oorlogen of ander geweld, of sterven jong door ziektes en/of verwaarlozing. Ditzelfde probleem treft men aan in andere Braziliaanse steden.

Favela Cafezal

In één van deze favelas, Cafezal genaamd, wonen wij. Favelas zijn wat je in Nederland achterstandswijken zou noemen, een lagere levensstandaard, geweld en vaak beheerst door drugsbendes. Wij wonen en werken in een groep aan elkaar gegroeide favelas die samen de ‘aglomerado de Serra’ vormen.

In deze favela wonen volgens sommige statistieken 50.000 mensen, anderen hebben het over 75.000, en weer anderen zeggen dat het er 150.000 zijn. Oftewel, volgens mij heeft de overheid eigenlijk geen idee... Er wonen hier in ieder geval erg veel mensen. Meer bijvoorbeeld dan in Barneveld waar ik vandaan kom.

Over ons werk, wonen, komen en gaan in de Favela Cafezal gaat dit blog. Wil je dus meer weten? Blijf onze blog dan zeker bezoeken!


Exibir mapa ampliado


Geen opmerkingen: